Sözer Istanbul Hakkında

Sözer Kuyumculuk, 1985 yılından günümüze kadar olan 40 yılı aşkın sürede, ticari faaliyetlerini 90’dan fazla ülke ile sürdürmüş, bünyesinde 40’ı aşkın tasarımcıyı barındıran, yenilikçi ve Dünya trendlerini yakından takip eden bir aile şirketidir.

SÖZER, son yıllarda yaptığı özgün tasarımlarıyla gençlere de hitap etmeye başlamıştır. Sözer’in vizyonu her zaman özgün tasarımları ile her yaş grubuna uyacak ürünler tasarlamak olup, misyonu ise ilerleyen zamanlarda tüm Dünya ile ticaret yapmaktır.


SÖZER KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumsal Bilgiler Şirket Ticaret Unvanı

Vergi Dairesi Güneşli

Vergi Numarası:

7810220178

Ticaret Sicil Numarası

İstanbul Ticaret Odası:

438460

Mersis Numarası:

0-7810-2201-7800017

Merkez Adresi:

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi NO:36 BAĞCILAR/İSTANBUL

Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı:

38.500.000,00

Ödenen Sermaye Miktarı:

38.500.000,00

Müdürler Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı:

Metin SÖZER

Yönetim Kurulu Üyesi :

Alper SÖZER

Yönetim Kurulu Üyesi:

Sercan SÖZER

Denetçinin Unvanı:

Dinamik Bağımsız Denetim A.Ş.Yenibosna Merkez

Mah. 29 Ekim Cad. A1 Apt. No:5/804 Bahçelievler/İstanbul

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş’nin 20 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe koyduğu Kurumsal
Politika, kalite yönetimi, sosyal sorumluluk, en yüksek iş etiği standartlarına bağlılık, insan haklarının
korunması ve çevresel koruma konularında dikkatlice hazırlanmış ve etik yönlü bir mükemmellik
planını temsil eder. Bu politikanın temel ilkelerinin geliştirilmiş ve ayrıntılı bir açıklaması aşağıda
sunulmuştur:

Kalite Yönetimi

Mükemmellikte Sarsılmaz Bir Bağlılık: Şirket, müşteri beklentileriyle uyumun başarının temel taşı
olarak kabul edilmesinin son derece önemli olduğunu belirtir. Sürdürülebilir büyüme ve operasyonel
mükemmellik için kaynakların etkin kullanımı ve paydaşlarla aktif etkileşime geçilmesi taahhüdünde
bulunur.

Sürekli İyileştirme Kültürü: Kurum, Kalite Politikasını değerlendirme ve iyileştirme sürecine derinden
bağlıdır. Bu, şirketin itibarını ve ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini artırmayı amaçlayan iş gücünün
sürekli gelişimi ve yönetim uygulamalarının rafine edilmesini içerir.

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

Etik Davranışın Temelleri: Sözer Kuyumculuk, tüm operasyonlarında bütünlük, şeffaflık ve yasal ve
etik standartlara sıkı sıkıya bağlılık ilkelerine sarsılmaz bir şekilde bağlıdır. Kuruluş, rüşvet, yolsuzluk,
kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi uygulamalara karşı net bir duruş sergileyerek
operasyonlarının en yüksek etik standartlarla yürütülmesini sağlar.

Ürün Bütünlüğü ve

Güvenliğinin Garantisi: Şirket, ürün özelliklerinin tamamen şeffaf bir şekilde
açıklanmasını sağlar ve ürün sevkiyatlarının bütünlüğü ve güvenliğini korumak için katı protokoller
uygular, böylece tüketici güven ve güvenini korur.

İnsan Hakları

Politika, evrensel insan hakları beyannamesi ile uyumlu bir şekilde, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma
uygulamalarını açıkça kınar, iş yerinde eşitliği savunur ve tüm çalışanlar için güvenli ve saygılı çalışma
koşullarını garanti eder.

Ayrımcılık yapmama, çalışanların dernek kurma ve adil ücret alma haklarını destekleme ve toplumun
refahına aktif olarak katkıda bulunma taahhüdünde bulunur.

Çevresel Sorumluluk

Sorumlu İşletme Taahhüdü: Firma, çevresel ayak izini azaltma, çevresel verimliliği artırma ve
biyoçeşitliliği destekleme çabalarını titizlikle sürdürme sözü verir.

Proaktif Çevre Yönetimi: Negatif çevresel etkileri en aza indirmek için işletmelerinin bilinçli
yönetimine adanmıştır, sürdürülebilirlik ve sorumlu çevre yönetişimine olan bağlılığını gösterir.

Bu Kurumsal Politika, Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş’nin etik uygulamalara, kalite yönetimine ve sosyal ve
çevresel sorumluluk konularında kapsamlı bir yaklaşıma olan sarsılmaz bağlılığını kanıtlar.

İlerici ve vicdanlı bir kurumsal yönetim modeli sergileyerek, etik, sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu iş uygulamalarında
liderlik sergileyen şirketin rolünü pekiştirir. Bu politika, şirketin temel ilkelerine olan bağlılığını ve topluma ve
çevreye olumlu katkıda bulunma taahhüdünü yalnızca yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda mükemmellik ve
bütünlük mirası sağlama konusunda da kararlıdır.

1.1 Mevzuat ve Düzenlemeler
a. Sözer Kuyumculuk, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde geçerli olan tüm ilgili ulusal ve uluslararası
mevzuatlara/düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösterecektir.
b. Tüm personelin, iş faaliyetleriyle ilgili tüm iç Sözer Kuyumculuk kurallarına ve politikalarına ek olarak,
tüm uygulanabilir yasa ve düzenlemelere uyması beklenmekte ve yönlendirilmektedir.
c. Personelin, işleriyle ilgili olarak uygulanan hukuki, düzenleyici ve iç gereklilikleri bilmeleri ve anlamaları
kendi sorumluluklarındadır.
d. Uygunluk ekibimiz, uygulanabilir hukuki ve düzenleyici gerekliliklerin listesini tutar ve günlük bazda
uyumluluk için takip edilir. Gerekliliklerin ve uyumunun kayıtları tutulur.

1.2 Kara Para Aklama, Terör Finansmanı, Diğer Finansal Suçlar
a. Sözer Kuyumculuk, mücevher ve değerli taş sektöründeki kuruluşların, kara para aklamaya karşı potansiyel
savunmasızlıklarını analiz etme ve suçlular tarafından kötüye kullanıma karşı korunma için gerekli adımları
uygulama yükümlülüğünü tanır. b. Sözer Kuyumculuk, mali hesaplarının incelenmesi ve çeşitli düzenlemelerle
yönlendirilen iç kontrollerin sürdürülmesi konusunda ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Şirket
düzeyinde politikaların oluşturulması sırasında aşağıdaki eylemler ve uluslararası yönergeler dikkate alınır:

 • MASAK devlet kanunlarına Uyma
 •  İlgili personelin, işleriyle ilgili olarak geçerli olan kara para aklama/finansal suçlarla ilgili hukuki,
  düzenleyici ve iç gereklilikleri bilmeleri ve anlamaları sorumluluğundadır. Şüpheli faaliyetlerin
  görmezden gelinmesi veya rapor edilmemesi, ciddiyetine bağlı olarak İş Prensiplerinin ihlali olarak
  kabul edilebilir.
 • Uyum görevlileri, yerel yasa ve düzenlemeler gereği gerekli olan KYC & KYS, şüpheli işlem tanımlama,
  yönetim raporlama ve kayıt tutma gibi kritik adımların uyulduğundan emin olur.
 • Uyum görevlisi, MASAK/CFT uyumlarına ilişkin periyodik incelemeler yapar ve raporlarını yönetim
  kuruluna çeyreklik olarak sunar.

1.3 Garanti Sistemi
a. Sözer Kuyumculuk, cilalı elmaslarla ilgilenmekte ve Dünya Elmas Konseyi’nin (WDC) Garanti Sistemi
Deklarasyonu’nda belirtilen tüm gerekliliklere tam olarak uymaya kendini adamıştır.
b. Bilerek ya da bilmeyerek ‘çatışma elmasları’ ile iş yapan veya Faturalarda Garanti Sistemi Deklarasyonunu
takip etmeyen tedarik zinciriyle iş yapmayacağız ve bu, İş Prensiplerinin ihlali olarak kabul edilecektir.

1.4 Rüşvet ve Kolaylaştırıcı Ödeme Politikası:
a. Sözer Kuyumculuk, organizasyon genelinde ve tüm varlıklarda rüşvetin ve kolaylaştırıcı ödemelerin
tamamen yasaklanmasını sağlayacaktır.
b. Sözer Kuyumculuk, adil rekabet vaatlerini tehlikeye atabilecek herhangi bir ödeme, karşılığında hediye,
misafirperverlik, masraf veya vaatleri teklif etmeyecek, kabul etmeyecek veya hoş görmeyecektir.
c. Kuruluş, rüşveti ve kolaylaştırıcı ödemeleri yasaklayacak ve çeşitli kurallara ve yerel arazi yasasına uyacaktır.

    1.5 İşlenmiş Elmaslar, Sentetikler ve Taklitlerin Bildirimi

Tam açıklama yani, bir Elmas hakkında mevcut tüm bilgilerin ve satışa sunulmadan önce geçirdiği
tüm maddi adımların, bilginin özellikle istenip istenmediğine veya elmasın değeri üzerindeki etkisine
bakılmaksızın, alıcıya satış öncesinde tamamen ve eksiksiz serbest bırakılması.

 • Sadece doğal elmaslarla ilgileniyoruz ve doğal elmaslarda herhangi bir işlem müşteriye satışöncesinde açıklanır.

1.6 Elmas ve Değerli Taş Tedarik Politikası OECD’ye Göre

 • Sözer Kuyumculuk, sorumlu bir kurumsal vatandaş olmaya kendini adamıştır ve insan hakları ihlallerine karşı çıkar. Bu taahhüdün bir parçası olarak, Sözer Kuyumculuk, insan hakları, etik ve çevresel sorumluluk konularında değerlerimizi paylaşan şirketlerden ürünler, bileşenler ve malzemeler tedarik etmeyi amaçlar.
 • Sözer Kuyumculuk, tedarik ettiği tüm elmasların çatışma etkilenmiş ve yüksek riskli alanlardan
  (CAHRAlar) kaynaklanmadığından ve mümkünse elmasların kökeninin bize bilindiğinden emin
  olmaya çalışacaktır.

1.7 Altın, Gümüş ve Platin Grubu Metal Tedarik Politikası

 • Şirketimiz, sorumsuz madenciliğin çevre ve sosyal etkileri konusunda endişelenmektedir. Altın Mücevher tedarikçilerimizin etik değerli metal mücevher tedarik yönergelerini takip ettiğinden (Dodd-Frank kuralları, DRC ve diğer uygulanabilir mevzuat) emin olacağız.
 • Ayrıca, altın ve değerli metal ürünlerinin ve bunlardan yapılan eşyaların tedarikinin en yüksek Sosyal, İnsan hakları ve Çevresel standart uyarıları altında olduğundan emin olmaya kendimizi adamışızdır.

1.8 Tedarik Zinciri Yönetimi / En İyi Çabalar

 • Sözer Kuyumculuk yönetimi, tedarikçilerin ve yüklenicilerin Uluslararası Sosyal Standartlara, örneğin Sorumlu Mücevher Konseyi (RJC) ve IAS akredite IMS’ye uyum konusunda taahhütte bulunmalarını sağlamak için uygun eylemleri kullanma konusunda kararlıdır.

1.9 İstihdam

 • İstihdam ve iş yasaları/regülasyonlarına ilişkin uygulanabilir ulusal ve gerektiğinde uluslararası yasalara/regülasyonlara her zaman uyulması gerekmektedir.
 • Sözer Kuyumculuk, personelin düzenli olarak haftalık ulusal saat sınırından fazla çalışmasını talep etmeyecektir.
 • Sözer Kuyumculuk, standart bir çalışma haftası için ücretlerin ve faydaların en azından ulusal minimum standartları karşılayacağını garanti edecektir.

1.10 Sağlık ve Güvenlik

 • Sözer Kuyumculuk, sürdürülebilir, değer yaratan bir iş geliştirme ihtiyacını tanır ve sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri hafifletmek ve yasalara ve en iyi uygulamalara uyum sağlamak için aşağıdaki girişimlere kendini adamıştır.

1.11 Ayrımcılık Yapmama, Disiplin Uygulamaları

 • Sözer Kuyumculuk, her türlü ayrımcılığı şiddetle caydırır ve rapor edilen herhangi bir olayı İş
  Prensiplerinin ciddi bir ihlali olarak değerlendirir. Şirket, taciz, şiddet ve her türlü zor kullanımından
  arınmış bir çalışma ortamını teşvik eder.

1.12 Çocuk İşçiliği

 • Sözer Kuyumculuk, tesislerinde çocuk işçiliğini yasaklar, yerel yasalara uygun olarak istihdam için
  minimum yaş 18’dir. Şirket, tüm yeni çalışanların yaşını doğrulamak için politika ve prosedürler
  uygular.

1.13 Zorla İşçilik

 • Sözer Kuyumculuk, tesislerinde herhangi bir zorla veya istemsiz işçiliğin herhangi bir biçimde
  uygulanmadığından emin olmak için tamamen kararlıdır ve rapor edilen herhangi bir olayı İş
  Prensiplerinin ciddi bir ihlali olarak değerlendirir.

1.14 İnsan Hakları

 • Sözer Kuyumculuk, tüm çalışanlara eşitlik, saygı ve onurla muamele etmeye, çalışanların haklarına
  müdahale etmemeye ve her türlü kötüye kullanıcı davranışı şiddetle caydırmaya kendini adamıştır.

1.15 Çevre Koruma

Sözer Kuyumculuk, çevresel yasalara uyumu, çevresel etkilerin hafifletilmesi ve çalışanlar ile
tedarikçiler arasında çevre konularında farkındalık ve performansın iyileştirilmesine odaklanarak etkili
çevre yönetimine kendini adamıştır.

1.16 Ürün Güvenliği

 • Sözer Kuyumculuk, tedarik zinciri boyunca ürünlerinin güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik
  önlemleri alır ve ilgili personeli güvenlik ve güvenlik prosedürleri konusunda eğitir. Etiğimize uygun
  olmayan herhangi bir durumla karşılaşırsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. OECD
  yönergelerine dayalı yıllık tedarik uyum raporumuzun bir kopyasını almakla ilgileniyorsanız, lütfen
  aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bize ulaşın: Compliance@sözer.com.tr

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. Kalite Politikası.

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. olarak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, sektördeki lider konumumuzu korumak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak adına derinlemesine bir kalite politikası geliştirmiş bulunmaktayız. Bu politika, iş süreçlerimizin her aşamasında mükemmelliği hedefleyen ve tüm faaliyetlerimizde kalitenin öncelikli olduğu bir yaklaşımı benimsememizi sağlar.

Kalite Politikamızın Temel Unsurları

Müşteri Odaklılık ve Memnuniyeti: Müşterilerimizin beklentilerini aşmak, her kararımızın ve eylemimizin merkezindedir.

Müşteri geri bildirimlerini aktif olarak toplar, değerlendirir ve bu
bilgileri ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanırız. Müşteri memnuniyetini sürekli olarak ölçer
ve bu ölçümlere dayanarak iş süreçlerimizi ve hizmet kalitemizi geliştiririz.

1. Liderlik ve Yönetim Taahhüdü: Şirketimizin üst yönetimi, kalite yönetim sistemimizin
etkinliğini sağlamak ve tüm seviyelerde kalite bilincini artırmak için güçlü bir liderlik ve
taahhüt sergiler. Yönetim, kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakların sağlanması ve
kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi konusunda aktif bir rol alır.
2. Çalışanların Katılımı ve Gelişimi: Çalışanlarımızın her biri, kalite yönetim sistemimizin
başarısında kritik bir role sahiptir. Çalışan katılımını teşvik eder, eğitim ve kariyer gelişim
fırsatları sunarız ki bu, onların yeteneklerini geliştirmelerine ve müşterilerimize daha yüksek
kalitede hizmet vermelerine olanak tanır.
3. Süreç Yaklaşımı ve Operasyonel Mükemmellik: İş süreçlerimizi sistematik bir şekilde yönetir
ve sürekli iyileştiririz. Operasyonel mükemmellik, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini
artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu, iş yükünü azaltmamıza, maliyetleri düşürmemize ve
müşteri memnuniyetini artırmamıza olanak tanır.
4. Risk Tabanlı Düşünme: Karar alma süreçlerimizde risk tabanlı düşünmeyi benimseriz.
Potansiyel riskleri ve fırsatları proaktif bir şekilde belirler ve yönetiriz, bu da bizi değişen
pazar koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı uyum sağlamaya yönlendirir.

5. Tedarı̇ k Zinciri Yönetimi ve İş Ortaklarıyla İşbirliği: Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla sıkı
işbirliği içinde çalışarak, tedarik zinciri boyunca kalite ve tutarlılığı sağlarız. Tedarikçi
seçiminden başlayarak, tedarikçilerimizin kalite standartlarımıza ve sürekli iyileştirme
taahhütlerimize uymalarını sağlamak için düzenli değerlendirmeler yaparız.6. Sürekli İyileştirme ve Yenilik: Kalite yönetim sistemimiz, sürekli iyileştirme ve yeniliği teşvik
eden bir çerçeveye dayanır. Yenilikçi çözümler ve teknolojiler aracılığıyla süreçlerimizi,
ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmeye odaklanırız.

Kalite politikamız, Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.’nin tüm faaliyetlerinde kalitenin entegre
edildiği kapsamlı bir yaklaşımı temsil eder. Bu politika, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm
paydaşlarımıza açık bir taahhüttür: Kalite, her zaman önceliğimizdir ve mükemmelliğe olan
sarsılmaz bağlılığımızla tanınmak istiyoruz. Kalite yönetim sistemimizin ve uygulamalarımızın
etkinliğini düzenli olarak gözden geçirir, değerlendirir ve iyileştirmeler yaparız ki bu, sektördeki
lider konumumuzu korumamıza ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı
olur.

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. Çevresel Politika

1. Politika Beyanı Sözer Kuyumculuk, iş operasyonlarını çevreye sorumlu bir şekilde yürütme
konusunda taahhüdünde bulunmaktadır. Çevreyi korumanın ve ekolojik ayak izimizi
minimize etmenin önemini kabul ediyoruz. Bu Çevresel Politika, çevresel sürdürülebilirliğe
olan bağlılığımızı açıklar ve çevresel etkilerimizi yönetmek için hedeflerimizi ve ilkelerimizi
belirler.

2. Yasalara ve Düzenlemelere Uyum Sözer Kuyumculuk, faaliyet gösterdiğimiz yerlerde
geçerli olan tüm çevresel yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyma konusunda
taahhüdünde bulunmaktadır. Operasyonlarımızı sürekli olarak izleyecek ve gözden
geçirecek, uyumu sağlamak ve mümkün olduğunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmeyi
hedefleyeceğiz.
3. Çevresel Yönetim Sistemi Sözer Kuyumculuk, çevresel etkilerimizi etkin bir şekilde
yönetmek için bir Çevresel Yönetim Sistemi (ÇYS) kuracak ve sürdürecektir. ÇYS, aşağıdaki
unsurları içerecektir:

 •  Çevresel hedefler ve amaçlar: Çevresel performansımızı iyileştirmek ve çevresel ayak izimizi azaltmak için ölçülebilir hedefler ve amaçlar belirleyeceğiz.
 • Risk değerlendirme ve azaltma: Operasyonlarımızla ilişkili çevresel riskleri tanımlayacak ve bu riskleri azaltmak ve yönetmek için uygun önlemler alacağız.
 • Eğitim ve farkındalık: Çalışanlarımıza çevresel sorumluluklarını anlamaları ve çevresel hedeflerimize katkıda bulunmalarını sağlayacak eğitim ve farkındalık programları sağlayacağız.
 • Kaynak verimliliği: Enerji, su ve ham madde kullanımı da dahil olmak üzere kaynakların kullanımını, verimli süreçler ve teknolojiler uygulayarak optimize etmeye çalışacağız.
 • Atık yönetimi: Atık üretimimizin çevresel etkisini minimize eden atık azaltma, geri
  dönüşüm ve bertaraf uygulamaları gerçekleştireceğiz.
 • Kirliliği önleme: Tehlikeli maddelerin uygun şekilde ele alınması, depolanması ve bertaraf
  edilmesi ve hava ve su kirliliğini minimize etmek için kontrollerin uygulanması dahil olmak
  üzere kirliliği önlemek için proaktif önlemler alacağız.
 • Sürekli iyileştirme: Çevresel performansımızı düzenli olarak izleyecek ve çevresel yönetim
  uygulamalarımızda sürekli iyileştirme fırsatları arayacağız.

4. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Sözer Kuyumculuk, tedarik zincirimiz boyunca sürdürülebilir
uygulamaları teşvik etmek için tedarikçilerimizle çalışacaktır. Tedarikçilerimizi, çevre dostu
uygulamalar benimsemeye ve ilgili çevresel düzenlemelere uymaya teşvik edeceğiz.
5. Paydaş Katılımı ve İletişimi Sözer Kuyumculuk, paydaşlarımızla etkileşim kurmaya ve
çevresel performansımız hakkında şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya taahhüdündedir.

 • Çevresel konular üzerine paydaşların girdilerini arayacak, endişe ve beklentilerini dikkate
  alacağız.
 • Çevresel politikalarımızı, hedeflerimizi ve performansımızı çalışanlarımıza, müşterilerimize,
  tedarikçilerimize ve kamuoyuna ileteceğiz.
 • Çevresel uygulamalarımızla ilgili sorulara ve endişelere zamanında ve şeffaf bir şekilde
  yanıt vereceğiz.

5. Paydaş Katılımı ve İletişimi Sözer Kuyumculuk, paydaşlarımızla etkileşim kurmaya ve
çevresel performansımız hakkında şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya taahhüdündedir.

 • Çevresel konular üzerine paydaşların girdilerini arayacak, endişe ve beklentilerini dikkate alacağız.
 • Çevresel politikalarımızı, hedeflerimizi ve performansımızı çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve kamuoyuna ileteceğiz.
 • Çevresel uygulamalarımızla ilgili sorulara ve endişelere zamanında ve şeffaf bir şekildeyanıt vereceğiz.

6. İzleme ve Raporlama Sözer Kuyumculuk, çevresel performansımızı izlemek için izleme ve
raporlama mekanizmaları kuracaktır. Bu, şunları içerir:

 • Hedeflerimize ve amaçlarımıza doğru ilerlememizi değerlendirmek için ana çevresel
  göstergeleri düzenli olarak ölçmek ve izlemek.
 • Yıllık sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla da dahil olmak üzere, ilgili paydaşlara çevresel performansımız hakkında rapor vermek.
 • Bu politikaya uyumu değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için periyodik iç denetimler yapmak.

7. Politika İncelemesi Bu politika, etkinliğini sağlamak ve evrilen en iyi uygulamalar, teknolojik
ilerlemeler ve düzenleyici gerekliliklerle uyumunu sağlamak için periyodik olarak gözden
geçirilecektir.

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği (H&S) Politikası

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş., çalışma ortamında sağlık ve güvenlik konularına büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, iş sağlığı ve güvenliği (H&S) politikamız, şirketimizin bu alandaki yaklaşımını ve taahhütlerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Tüm şirket lokasyonlarımız, alt yüklenicilerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, bu politikaya ve taahhütlere sıkı bir şekilde uymakla yükümlüdür.

Misyonumuz

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. olarak, sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejimizi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda şekillendirmekteyiz. Bu çerçevede, sağlık ve güvenlik standartlarımızı en üst düzeye çıkararak, tüm iş süreçlerimizi bu hedeflerle uyumlu hale getirme konusunda kararlıyız.

Politikamızın Temel Taahhütleri

 

 • Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı: Meslektaşlarımıza, olası meslek hastalıkları ve
  yaralanmaları önleyici yaklaşımlar geliştirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz.
 • Sıfır Kaza Hedefi: Kazaların önlenmesi konusunda gereken tüm çabayı sarf ederek, sıfır kaza hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz.
 • Yasal ve Grup Politikalarına Uyum: İlgili yasal yükümlülüklerin yanı sıra, Grup politika ve prosedürlerimizle uyum içinde çalışmayı taahhüt ediyoruz.
 • Sürekli İyileştirme: Operasyonel faaliyetlerimizi, sürekli iyileştirme ilkesi üzerine yönetmeyi hedefliyoruz.
 • En İyi Teknolojinin Kullanımı: H&S performansımızı, en iyi mevcut teknolojiyi kullanarak sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
 • Kültürel Değişim: Bu taahhüdün şirketimiz içinde içselleştirilmesi ve bir kültür haline getirilmesi için çalışıyoruz.

Uygulama İlkelerimiz

 • Yasal ve Uluslararası Uyumluluk: Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, H&S konusunda sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi ilke ediniriz.
 • Sektörel Liderlik: H&S konularında sektörümüzde lider olmayı hedefler, bu konularda işbirlikleri geliştirir ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde iyi uygulamaların paylaşımını teşvik ederiz.
 • Sürekli İyileştirme ve Hedef Belirleme: H&S performansımız için sürekli iyileştirme temelinde hedefler belirler, uygulama için eylem planları oluşturur ve bu hedeflere ulaşımı yakından takip ederiz.
 • Uluslararası İyi Uygulama Standartlarının Entegrasyonu: İş süreçlerimizde, H&S konularında uluslararası kabul görmüş iyi uygulama ilkelerini ve standartlarını entegre ederiz.
 • Farkındalık ve Katılımın Teşviki: Meslektaşlarımızı, H&S performansına pozitif katkılarda bulunmaya teşvik eder ve geniş toplum kesimlerinin, özellikle müşterilerimizin, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın H&S konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler düzenleriz.

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. olarak, sağlık ve güvenlik politikamızda belirlenen ilkeler ve
standartlara sıkı sıkıya bağlı kalmak, şirketimizin temel değerlerinden biridir. Tüm çalışanlarımız, bu
politikanın uygulanmasında kritik bir rol oynamaktadır ve her birinin, belirlenen standartlara uygun
hareket etmesi beklenmektedir. Bu politika, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda
çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruma konusundaki derin taahhüdümüzün bir
göstergesidir.

Uyum programımız, aşağıdaki yasal çerçevelere ve bunların uygulanabilir ikincil düzenlemelerine uygun olarak
oluşturulmuştur:

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 5549 Sayılı Kanun
 • Terör Finansmanının Önlenmesi Hakkında 6415 Sayılı Kanun
 •  Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında 7262 Sayılı Kanun
 • Uluslararası standartlarla uyumlu olarak hazırlanan Müşterini Tanı (KYC) Politikası ve ilgili grup prosedürleri.

Risk Tabanlı Yaklaşım

Aklama ve finansman faaliyetlerinin farklı sektörlerde çeşitli formlarda ortaya çıkabileceğini kabul ederek, uyum programımız risk tabanlı bir yaklaşım benimsemektedir. Bu metodoloji, faaliyet alanımıza özgü potansiyel aklama risklerinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırır. Riskleri hafifletmek ve kontrol etmek için etkili yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması konusunda rehberlik eder.

Uygulama Prosedürleri

Uyum programımızın temel bileşenleri şunları içerir:

 •  Politika ve Prosedür Geliştirme: Ulusal risk değerlendirmelerini yansıtan kurumsal politikalar ve prosedürler
  belirleme.
 •  Risk Yönetimi: Proaktif risk yönetimi faaliyetlerinde bulunma.
 •  İzleme ve Kontrol: Sürekli izleme ve kontrol önlemleri uygulama.
 •  Uyum Liderliği: Bir uyum yöneticisi atama ve adanmış bir uyum birimi kurma.
 •  Eğitim: Personel için düzenli eğitim seansları düzenleme.
 •  İç Denetimler: Kapsamlı iç denetimler gerçekleştirme.
 •  Raporlama ve Kayıt Tutma: Tüm raporlama ve kayıt saklama yükümlülüklerini yerine getirme.
 •  Müşteri Due Diligence: Müşteri due diligence dahil, katı KYC prensiplerine uyma.
 •  Bilgi Paylaşımı: Finansal grup içinde hesap ve işlem bilgilerinin paylaşımını kolaylaştırma.

Sorumluluk ve İnceleme


Uyum programının etkili, yeterli ve uygun bir şekilde uygulanmasından son derece sorumlu olan Yönetim
Kurulu’dur. Tüm personel üyeleri programın gerekliliklerine uymakla yükümlüdür. Kurumsal politika ve
prosedürlerimiz periyodik olarak gözden geçirilir ve herhangi bir güncelleme personel üyelerine derhal iletilir.

SÖZER KUYUMCULUK MASAK DÜZENLEYİCİ KONULAR İÇİN
UYGULAMA TALİMATLARI
LEGISLATION
First Aired Date30.03.2019
Last Revision Date19.09.2023
Last Revision NoMKP01/003
Document NoMKP01/000
KONUVarlık Dondurma ve Bu Kararların Uygulanmasında İzlenecek Usul ve Esaslar
TEBLIĞMali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Sözer Kuyumculuk San. Tic. A.Ş.’nin (“Sözer” veya “Şirket” olarak anılacaktır) “Varlık Dondurma
ve Bu Kararların Kaldırılmasına İlişkin İzlenecek Usul ve Esaslar” hakkındaki düzenlemelere uygun olarak Düzenleyici
Uyuma standartlarının oluşturulması çerçevesinde uyum sağlamasını temin etmektir.

2. SORUMLULUK VE YETKİ

2.1 Genel Müdür’ün Sorumluluğu: Genel Müdür, bu talimatın uygulanmasından sorumludur.
2.2 Gözden Geçirme ve Güncelleme: Bu talimatın periyodik olarak gözden geçirilmesi ve mevcut yasalara ve
düzenlemelere uygunluğunu sağlamak amacıyla güncellenmesinden Genel Müdür sorumludur.
2.3 Birim Yönetici(leri) ve Çalışan Uyumu: İlgili Birim Yönetici(leri), tüm çalışanların bu talimata tam olarak bilgi
sahibi olmalarını ve bu talimata uymalarını sağlamaktan sorumludur.

3. UYGULAMA

Terör finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele kapsamında “Varlık Dondurma ve
Bu Kararların Kaldırılmasına İlişkin İzlenecek Usul ve Esaslar” ile uyumlu olarak, aşağıdaki prosedürler uygulanır:
3.1 İşlem Servisi İncelemesi: a) Devam eden değerli metal satış işlemlerinde, ödeme yapılmışsa, değerli metaller
alıcıya teslim edilmez. Ayrıca, nakit veya kredili olarak toplanan tutarlar iade edilmez. b) Tamamlanmamış satın alma
işlemlerinde, ödenmemiş ancak verilmiş değerli metaller satıcıya iade edilmez.
3.2 BIST Değerli Metaller ve Kıymetli Taşlar Piyasası İşlemleri: İşlemler BIST Değerli Metaller ve Kıymetli Taşlar
Piyasasını içeriyorsa, borsa yetkilileri derhal bilgilendirilir ve ilgili tarafların varlıkları hemen dondurulur.
3.3 Bakanlık Bildirimleri: Bakanlıktan gelen tüm bildirimler, varlık dondurma işlemleri tamamlandığında ve en geç 7
gün içinde alındıkları yöntemle derhal yanıtlanır.
3.4 Varlığı Olmayan veya Kaydedilemeyen Varlık Durumları: Bizimle varlığı olmayan veya varlıkları kaydedilemeyen
bireyler, kimlik bilgileriyle birlikte bu durumları belirterek Bakanlığa rapor edilir.
3.5 Varlık Kaydı Bulunanlar: Kayıtlı varlıkları dondurulanların bilgileri belgelenir ve Bakanlığa rapor edilir.
3.6 Varlık Dondurma Kararının Kaldırılması Talimatları: Bakanlığın varlık dondurma kararının kaldırılması talimatını
takiben yapılan işlem Bakanlığa rapor edilir.

4. Yürürlük Tarihi

Bu talimat, ilgili mevzuat hükümlerine göre 21 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Q. EKLER

Açıklama için Ekler Ek 1: Kullanılan Düzenlemenin Örneği Ek 2: Yayımlanan Tebliğ Örneği.

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. Human Rights Policy

Amaç ve Kapsam Bu İnsan Hakları Politikası (“Politika”), Sözer Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.’nin  insan haklarına ilişkin yaklaşımını ve standartlarını yansıtan bir rehberdir ve Sözer Kuyumculuk’un insan haklarına olan saygısının önemini gösterir. Sözer Kuyumculuk’un tüm çalışanları, yöneticileri ve görevlileri bu Politikaya uymalıdır. Her Sözer Kuyumculuk şirketi, iş ortakları da dahil olmak
üzere, uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politikaya uygun hareket etmesini sağlamak ve/veya bu doğrultuda hareket etmesi için gerekli adımları atar.

İstihdam ve mesleklerde ayrımcılığın ortadan kaldırılması. “Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri” (WEPs), iş yerinde, pazarda ve toplumda cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etmek için işletmelere rehberlik eden bir ilkeler setidir. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Kadın Birimi tarafından kurulan WEPs, uluslararası işçi ve insan hakları standartlarından bilgi almakta ve
işletmelerin cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusunda bir paydaşı ve sorumluluğu olduğunu kabul etmektedir. 

Genel İlkeler Küresel olarak faaliyet gösteren bir grup olarak Sözer Kuyumculuk, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni (UDHR) rehber olarak alır ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki paydaşları için insan haklarına saygılı bir anlayışı sürdürür. Çalışanları için olumlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak ve sürdürmek, Sözer Kuyumculuk’un temel ilkesidir. Sözer Kuyumculuk, işe alım, terfi, kariyer gelişimi, ücret, yan haklar ve çeşitlilik konularında küresel etik ilkelerle uyumlu hareket eder ve çalışanlarının kendi seçtikleri örgütlere katılma ve katılma haklarına saygı duyar. Zorla çalıştırma, çocuk işçiliği ve her türlü ayrımcılık ve taciz açıkça yasaktır. Sözer Kuyumculuk, İnsan Haklarına ilişkin aşağıda belirtilen uluslararası standartları ve ilkeleri öncelikle dikkate alır:
İş ve Mesleklerde Temel İlkeler ve Haklar Hakkında ILO Beyannamesi (1998),
Çok Uluslu İşletmeler için OECD Yönergeleri (2011),
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (2000),
İş ve İnsan Hakları Üzerine BM Rehber İlkeleri (2011),
Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri (2011),
Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (Sözleşme No. 182), (1999).

Taahhütler

Sözer Kuyumculuk, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR) ve İş ve Mesleklerde Temel İlkeler ve Haklar Hakkında ILO Beyannamesi’nin ilkelerini yerine getirerek çalışanlarının, yöneticilerinin, görevlilerinin, hissedarlarının, İş Ortaklarının, müşterilerinin ve operasyonları, ürünleri veya hizmetleri tarafından etkilenen tüm diğer bireylerin haklarına saygı duyar. Sözer Kuyumculuk, tüm çalışanları dürüst ve adil bir şekilde muamele etmeyi, insan onuruna saygı gösteren güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve ayrımcılıktan kaçınmayı taahhüt eder. Sözer Kuyumculuk, olumsuz İnsan Hakları etkilerine daha açık olan ve özel ilgi gerektiren savunmasız ve dezavantajlı grupları da dikkate alarak ek standartlar uygulayabilir. Sözer Kuyumculuk, hakları BM enstrümanlarıyla daha fazla açıklanan grupların özel koşullarını dikkate alır: yerli halklar; kadınlar; etnik, dini ve dil azınlıkları; çocuklar; engelliler; ve göçmen işçiler ve aileleri, İş ve İnsan Hakları Üzerine BM Rehber İlkeleri’nde belirtildiği gibi.

Çeşitlilik ve Eşit İşe Alım Fırsatları Sözer Kuyumculuk, farklı kültürlerden, kariyer deneyimlerinden
ve geçmişlerden bireyleri istihdam etmeyi amaçlar. İşe alım süreçlerindeki karar verme işlemleri, ırk,
din, milliyet, cinsiyet, yaş, medeni durum ve engellilik durumuna bakılmaksızın iş gereksinimleri ve
kişisel niteliklere bağlıdır.
Ayrımcılığa sıfır tolerans, terfi, atama ve eğitim de dahil olmak üzere tüm istihdam sürecinde temel bir ilkedir. Sözer Kuyumculuk, tüm çalışanlarının birbirlerine karşı aynı hassasiyeti göstermelerini bekler. Sözer Kuyumculuk, çalışanlarını eşit haklar ve fırsatlar sunarak eşit bir şekilde muamele etmeye özen gösterir. Irk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, cinsiyet tanımı veya siyasi görüşe dayalı her türlü ayrımcılık ve saygısızlık kabul edilemez.

Çocuk / Zorla Çalıştırmaya Sıfır Tolerans Sözer Kuyumculuk, çocukların fiziksel ve psikolojik zarar görmesine ve eğitim haklarının engellenmesine neden olan çocuk işçiliğine kesinlikle karşıdır. Ayrıca, Sözer Kuyumculuk, herhangi bir ceza tehdidi altında istemsiz olarak yapılan iş olarak tanımlanan her türlü zorla çalıştırmaya karşıdır. ILO’nun Sözleşme ve Tavsiyelerine, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun olarak, Sözer Kuyumculuk kölelik ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikası benimsemiştir ve tüm İş Ortaklarının bu doğrultuda hareket etmesini bekler.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Sözer Kuyumculuk, çalışanlarının bir sendikaya katılma ve toplu pazarlık yapma hakkını ve özgürlüğünü saygıyla karşılar ve herhangi bir misilleme korkusu olmaksızın bu hakları kullanmalarını destekler. Sözer Kuyumculuk, çalışanlarının serbestçe seçilen temsilcileriyle, yasal olarak tanınan bir işçi sendikası tarafından temsil edilen, yapıcı bir diyalog taahhüt eder. Sağlık ve Güvenlik Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve herhangi bir nedenle iş alanında bulunan diğer kişiler, Sözer Kuyumculuk şirketlerinin en önemli endişelerinden biridir. Sözer Kuyumculuk, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Sözer Kuyumculuk şirketleri, her kişinin onuruna, mahremiyetine ve itibarına saygı gösteren bir şekilde iş yerlerinde gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sözer Kuyumculuk, tüm çalışma alanları için gerekli tümgüvenlik önlemlerini uygular ve ilgili tüm düzenlemelere uyar. Çalışma alanlarında herhangi bir güvensiz durum veya davranış tespit edildiğinde, Sözer Kuyumculuk şirketleri müşterilerinin ve çalışanlarının sağlık, güvenlik ve güvenliğini sağlamak için derhal gerekli önlemleri alır.

Taciz ve Şiddete Sıfır Tolerans Çalışanların kişisel onurunun korunmasının temel bir yönü, taciz
veya şiddetin meydana gelmemesini veya meydana gelirse uygun şekilde cezalandırılmasını
sağlamaktır. Sözer Kuyumculuk, şiddet, taciz ve diğer güvensiz veya rahatsız edici koşulların
bulunmadığı bir iş yerini sağlamaya kararlıdır. Bu nedenle, Sözer Kuyumculuk, fiziksel, sözlü, cinsel
veya psikolojik taciz, zorbalık, kötü muamele veya tehditlerin herhangi bir şeklini tolere etmez.

Çalışma Saatleri ve Ücretlendirme Sözer Kuyumculuk, faaliyet gösterdiği ülkelerin yerel düzenlemeleriyle uyumlu olarak yasal çalışma saatlerine uyar. Çalışanların düzenli aralar, tatiller alması ve etkili bir iş-yaşam dengesi kurması önemlidir. Ücret belirleme süreci, ilgili sektörlere ve yerel iş piyasasına göre rekabetçi bir şekilde kurulmuş ve varsa toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Tüm tazminatlar, sosyal yardımlar dahil, geçerli yasalar ve düzenlemelere uygun olarak ödenir. Çalışanlar, kendi ülkelerinde çalışma koşullarını düzenleyen yasalar ve düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi isteyebilirler.

Kişisel Gelişim Sözer Kuyumculuk, çalışanlarına yetenek ve potansiyellerini geliştirme ve
becerilerini artırma fırsatları sunar. İnsan sermayesini değerli bir kaynak olarak gören Sözer
Kuyumculuk, çalışanlarının kapsamlı kişisel gelişimini iç ve dış eğitimlerle destekleyerek çaba sarf
eder.
Veri Gizliliği Çalışanlarının kişisel bilgilerini korumak amacıyla Sözer Kuyumculuk, yüksek düzeyde veri gizliliği standartlarını sürdürür. Veri gizliliği standartları, ilgili mevzuata uygun olarak uygulanır. Sözer Kuyumculuk, çalışanlarının faaliyet gösterdiği ülkelerdeki veri gizliliği yasalarına uymalarını bekler.

Siyasi Faaliyetler Sözer Kuyumculuk, çalışanlarının yasal ve gönüllü siyasi katılımlarına saygı duyar. Çalışanlar, çalışma saatleri dışında bir siyasi partiye veya siyasi adaya kişisel bağışlarda bulunabilir veya siyasi faaliyetlerde bulunabilirler. Ancak, şirket fonlarını veya diğer kaynaklarını bu tür bağışlar için veya herhangi bir siyasi faaliyet için kullanmak kesinlikle yasaktır.

Yetki ve Sorumluluklar

Tüm çalışanlar ve Sözer Kuyumculuk yöneticileri, bu Politikaya uygun olarak hareket etmek, ilgili Sözer Kuyumculuk şirketinin prosedürlerini ve kontrollerini bu Politikada belirtilen gereksinimlere uygun olarak uygulamak ve desteklemekle sorumludur. Her Sözer Kuyumculuk şirketi, iş ortaklarının da bu Politikaya uygun olarak hareket etmesini sağlamak ve/veya bu doğrultuda hareket etmesi için gerekli adımları atar. Sözer Kuyumculuk ‘un faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel düzenlemeler ile bu Politika arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili yerel yasalar ve düzenlemelerin ihlal edilmediği sürece, ikisinden daha katı olanı geçerlidir. Bu Politikaya, geçerli yasa veya Sözer Kuyumculuk Etik Kodu ile uyumsuz olduğuna inandığınız herhangi bir eylemi fark ederseniz, yönlendirme almak veya bu olayı doğrudan yöneticilerinize bildirebilirsiniz. Alternatif olarak, olayı Sözer Kuyumculuk ‘un Etik Hattı aracılığıyla şu bağlantı üzerinden bildirebilirsiniz: “sozer.com.tr/hotline” Sözer Kuyumculuk çalışanları, bu Politika ve uygulamasıyla ilgili soruları için Sözer Kuyumculuk İnsan Kaynakları Departmanına danışabilirler. Bu Politikanın ihlali, işten çıkarma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir. Bu Politikanın üçüncü taraflartarafından ihlal edilmesi durumunda, sözleşmeleri feshedilebilir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarih olan 19.12.2021 itibarıyla yürürlüğe girer ve İnsan
Kaynakları Departmanı tarafından sürdürülür.

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. Çocuk İşçiliğine Karşı Politika

1. Giriş

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş., Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uygun olarak, iş pratiklerinde çocuk işçiliğine kesinlikle karşı bir
tutum sergilemektedir. Şirketimiz, sektördeki liderliğini sürdürme ve tüm iş süreçlerinde yüksek etik
standartlar, şeffaflık ve sorumluluk anlayışını benimseme amacıyla, çocuk işçiliğine karşı sıfır
tolerans politikası uygulamaktadır.

2. Kapsam ve Amaç


Bu politika, Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.’nin tüm iç ve dış operasyonlarını, tedarik zincirini, alt
yüklenicilerini, tedarikçilerini ve iş ortaklarını kapsar. Amacımız, çocuk işçiliğinin önlenmesi, çocuk
haklarının korunması ve desteklenmesi konularında sektör lideri olmaktır. Bu politika, BM ve
ILO’nun ilgili rehberlik ve standartlarıyla uyumlu olarak hazırlanmıştır.

3. Çocuk İşçiliğinin Tanımı ve Yasaklanması


Çocuk işçiliği, çocuğun eğitimini, sağlığını ve fiziksel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve ruhsal gelişimini
olumsuz etkileyebilecek her türlü çalışmayı ifade eder. Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş., işe alım
süreçlerinde ILO ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirlenen minimum çalışma yaşını titizlikle
uygular. Bu yaş sınırı, zorunlu eğitimin tamamlandığı yaş veya daha yüksek bir yaş olabilir, hangisi
daha yüksekse o esas alınır.

4. Sorumluluk ve Uygulama

 •  Tedarik Zinciri Yönetimi: Şirket, tedarik zinciri boyunca çocuk işçiliğine karşı duruşunu net bir şekilde iletmekte ve tedarikçilerinden de aynı standartlara uymalarını talep etmektedir.
 •  Denetim ve İzleme: Düzenli iç ve dış denetimler, şirketin çocuk işçiliği politikasına uyumunu sağlamak için gerçekleştirilir. Bu denetimler, BM ve ILO’nun rehberlik ettiği uluslararası normlar ve standartlar çerçevesinde yürütülür.
 •  Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara ve iş ortaklarına yönelik eğitim programları, çocuk işçiliği ve çocuk hakları konusunda farkındalığı artırmayı amaçlar. Bu eğitimler, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ILO standartlarına dayanır.

KVKK AYDINLATMA METNİ

Bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. olarak kişisel veri güvenliği hakkında açıklama yapmak isteriz. Şirketimiz ile ilgili kişisel veri güvenliği genel kurallarımızı ve bilgi güvenliği politikamızı değerli tüm muhataplarımızla web sayfamız üzerinden paylaşmış bulunuyoruz. Gerekli hallerde güncelleyip tekrar sizlere duyuracağız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

Aydınlatma Metninin Amacı ve Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. Veri Sorumlusu Olarak Konumu Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. hizmet verdiği yurt içi ve yurt dışı müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamış bulunuyoruz. Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncellenecektir. Şirketimiz için aydınlatma yükümlülüğümüzü KVKK Komitesi koordinasyonunda, internet sayfamız üzerinden, duyuru panolarımızdan, yapabileceğiz.

Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, üretici olduğumuz kuyumculuk ürünlerinin üretim ve satışlarını gerçekleştirebilmek, bu ürünlerin pazarlama çalışmalarını yapabilmek, taleplerinizi alabilmek, satın alma süreçlerini yürütebilmek, ödemelerinizi, tahsilatlarınızı yapabilmek, iş başvurularınızı işleme koyabilmek; dağıtım ve hizmet süreçlerimizi iyileştirmek, ulaşım, lojistik, taşımacılık, depolama, üretim hizmetlerimizi kesintisiz sürdürebilmek için matbu ve dijital ortamlar üzerinden kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlarla, şirketimize hizmet veren kurumların kurumumuz adına iş yapabilmelerini sağlamak amacıyla kısıtlı olmak üzere bazı kişisel verileriniz iş yaptığımız firmalara, kurumlara yasalara uygun olarak aktarılabilmektedir.

Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. müşterilerimize,
çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı ilgili kişilerin izni
çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın,
müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilere
aktarılmamaktadır.
Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. olarak kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz ve ilgili kişi olarak sizlerin hakları,
kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerin saklama ve imha süreleri ve imha
yöntemleri, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamıyla ilgili olmak üzere ilgili kişi ile iletişim ve başvuru
hakkının kullanılması konularında detaylı bilgilendirmelerimizi sürdürmekteyiz. Kişisel verilerinizin korunmasına
yönelik tüm süreçlerimiz, yasal düzenlemelere uygun olarak titizlikle yürütülmektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. olarak, altın, gümüş ve pırlantadan oluşan mücevherat üretimi ve ihracatı alanında
faaliyet göstermekteyiz. Şirketimiz, sektörün en önde gelen, güvenilir ve tecrübeli mücevher üretim ve
tedarikçilerinden biri olarak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda hizmet vermektedir. Müşterilerimizin beklentilerine
en iyi şekilde yanıt vermek ve mücevher sektöründe aradıkları her şeye ulaşmalarını sağlamak amacıyla, Sözer
Kuyumculuk A.Ş. çatısı altında sizlerleyiz! Sürdürülebilir bir gelecek ve estetik değeri yüksek mücevherat
tasarımları için çalışmaya devam eden şirketimiz:

 • Mücevherat üretiminde kullanılan değerli malzemelerin güvenliğini sağlamayı,
 • Ürünlerimizin kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Pazar ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve özgün tasarımlar sunmayı,
 • Üretim ve ihracat faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara tam uyum sağlamayı,
 • Şirketimizin güvenilirliğini ve marka değerini koruyup geliştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konusundaki yasal yükümlülüklerimize uygun hareket
  etmeyi,
 • Sektördeki teknolojik gelişmeleri takip ederek, üretim süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile olan ilişkilerimizde şeffaflık ve etik değerlere bağlı
  kalmayı taahhüt etmektedir.

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. olarak, altın, gümüş ve pırlantadan oluşan mücevherat sektöründe lider konumda olmayı
hedefliyor ve bu doğrultuda tüm iş süreçlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer
katmak, onlara yüksek kalitede ürünler sunmak ve sektördeki yenilikleri takip ederek, mücevherat alanında öncü
olmak en büyük amacımızdır.

KAMERA KAYITLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. olarak, giriş-çıkış kontrol noktalarımızda, hizmet binalarımız, bina dış cephesi ve kat
koridorları, Değerli maden ve taşın bulunduğu tüm odalarda ve hizmet alanlarımızda bulunan güvenlik kamerası
aracılığıyla ve bina, değerli taş, değerli maden ile çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı
yapmaktayız. Kayıt işlemleri Bilgi İşlem birimimiz tarafından yürütülmekte, depolanmakta ve ilgili müdürlük
tarafından denetlenmektedir. 182 güvenlik kamerası ile şirketimizin giriş çıkışları, katları ve depoları takip
edilmekte ve kamera kayıtları 1 ay süre ile saklanmaktadır. Daha sonra, kayıtlar güvenli bir şekilde imha edilerek
imha işlemi kayıt altına alınmaktadır.

Kameralar Aracılığı ile İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Video kayıtlarınız
 • Araç plakalarınız
 • Birlikte bulunduğunuz kişilerin görüntüleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatı, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle otomatik yolla
işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçine ve Yurt Dışına Aktarımı

İşlenen kamera kayıtlarındaki kişisel veriler, kolluk kuvvetlerine, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili
mevzuat gereği talep edilmesi durumunda yetkili idari ve adli makamlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
  yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
  sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
  sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 •  

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.  iletişim adresleri üzerinden bizlere
iletilebilecektir. Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek en geç 30 gün
içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak, kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili taleplerinizi, şirketimizin
ilgili başvuru formu aracılığı ile bize iletebilirsiniz.
Bireysel amaçlar için kamera görüntüleri talep edenlere görüntüler kesinlikle verilmeyecektir. Görüntüler,
yalnızca mahkeme kararı, savcılıktan talep gelmesi durumunda veya kolluk kuvvetleri marifetiyle talep edilmesi
durumunda temin edilebilir.

Çalışanlar İçin Aydınlatma Metni

Değerli Çalışanlarımız,
Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. olarak, Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK) hakkında sizlere bilgi vermek isteriz.
Firmamız, veri güvenliğine büyük önem vermektedir. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız,
tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve toplumla olan ilişkilerimizde şeffaflık ve güvene dayalı bir yaklaşım
benimsemekteyiz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.  olarak, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile
uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri
bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileriniz Hangi Hallerde ve Hangi Amaçlarla İşlenebilecektir?

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen şartlara göre, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
Ancak belirli durumlarda, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 •  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
  tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
  zorunlu olması,
 •  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
  ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 •  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
  için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesine göre, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak,
belirli koşullar altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilirler.

Çalışanlar İçin Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre, iş sözleşmenizde yer alan
amaçlar doğrultusunda ve etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi, performans değerlendirilmesi, iş güvenliğinin
sağlanması gibi amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi, iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, ve diğer ilgili
mevzuatlar çerçevesinde, çeşitli ortamlar üzerinden, kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da kayıt
sisteminin parçası olarak toplanabilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla ilgili kamu tüzel kişiliklerine aktarılabilecektir.
Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.  olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari
tedbirleri almaktayız ve KVKK kapsamında sizlere tanınan haklara saygı göstermekteyiz.

İletişim ve Başvuru Hakkının Kullanılması

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için, şirketimizin ilgili iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.  olarak, ilgili kişilerin taleplerini değerlendirerek en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde
sonuçlandırmayı taahhüt ederiz.
Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalarla, siz değerli çalışanlarımızı bilgilendirmiş olmanın yanı sıra, Aydınlatma
Yükümlülüğümüzü de yerine getirmiş bulunuyoruz.

SÖZER KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bu Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Sözer
Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. Etik Kuralları’nın bir parçası olup, Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.
şirketlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin mevzuata uyumu sağlamak amacıyla
bir uyum çerçevesi sunmayı ve uyum faaliyetlerini koordine etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda,
amaç Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. şirketleri tarafından yürütülen kişisel veri işleme
faaliyetlerinin yasallık, iyi niyet ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. şirketlerinin çalışanları ve yöneticileri, bu Politikaya uygun
hareket etmekle yükümlüdür. İş Ortakları da, ilgili işlemlere uygulanabilir oldukları ölçüde bu
Politikanın kurallarına ve ilkelerine uygun hareket etmelidir.

Tanımlar

“Açık Rıza” Bilgiye dayalı ve özgür irade ile ifade edilen belirli bir konuyla ilgili rıza.
“Anonimleştirme” Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilse dahi, herhangi bir koşulda tanımlanmış
veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi.
“Veri Sahibi” Kişisel verileri işlenen gerçek kişi (müşteriler, ziyaretçiler, çalışanlar ve işe alım adayları
vb.).
“İş Ortakları” Şirket adına ve şirket hesabına hareket eden tedarikçiler, satıcılar, yetkili hizmet
şirketleri, her türlü temsilciler, alt yükleniciler ve danışmanlıklar.
“Kişisel Veri” Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi.
“Kişisel Verilerin İşlenmesi” Veri kayıt sisteminin bir parçası olan tamamen veya kısmen otomatik
yollarla veya otomatik olmayan yollarla kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir
hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem.
“Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.” Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. tarafından doğrudan kontrol
edilen tüm şirketleri ifade eder.
“Mevzuat” Türkiye ve ilgili ülkelerde yürürlükte olan, özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
No. 6698 dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm ilgili mevzuat.
“Özel Nitelikli Kişisel Veriler” Irk, etnik köken, siyasi görüş, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, ceza mahkumiyeti ve
güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.
“VERBİS” Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
“Veri İşleyen” Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına ve hesabına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişi.
“Veri Sorumlusu” Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen ve veri kayıt sistemini
kurma ve yönetme sorumluluğunu üstlenen gerçek veya tüzel kişi.

Genel İlkeler

Bu Politikanın ihlali, Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. şirketleri, ilişkili yöneticileri ve çalışanları için
faaliyet gösterilen bölgenin Mevzuatına dayalı olarak hukuki, idari ve cezai yaptırımlar da dahil
olmak üzere önemli sonuçlara yol açabilir ve en önemlisi, ihlal Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.
şirketlerinin itibarına ciddi zarar verebilir.
Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. şirketleri için en önemli konulardan biri, kişisel verilerin işlenmesi
söz konusu olduğunda Mevzuata ve Mevzuatta belirlenen genel ilkelerle uyumlu hareket etmektir.
Bu bağlamda, Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. şirketleri, Mevzuata uygun olarak kişisel verileri
işlerken aşağıda belirtilen yönergeleri takip etmelidir.
Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş., faaliyetlerinin kapsamı dahilinde kişisel veri işleme
uygulamalarını Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası’na uygun
olarak yürütür.
[Belgenin geri kalanı güncellenmiş şirket adı ile devam edecek ve tüm politika boyunca tutarlılık
sağlanacaktır.]
3.1. Yasaya ve İyi Niyete Uygun Kişisel Veri İşleme
Kişisel verilerin işlenmesi konusunda yasalara ve iyi niyete uygun davranılması genel kuralına
uyulmalıdır. Bu bağlamda, kişisel veriler, iş faaliyetleri gereği ve bu faaliyetlerle sınırlı kalmak üzere,
genel hukuk ilkelerine, iyi niyete ve genel ahlaka uygun olarak işlenmelidir.
3.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması
Kişisel verilerin işlenmesi sırasında doğru ve güncel tutulması için gerekli sistemler kurulmalı ve
önlemler alınmalıdır, bu kapsamda veri sahiplerinin hakları gözetilmelidir.
3.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin Kişisel Veri İşleme
Kişisel veriler, meşru ve yasal amaçlar için işlenmelidir.Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş., sadece faaliyetleriyle
bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde kişisel verileri işlemelidir. Kişisel veri işleme
operasyonlarından önce, kişisel verilerin işlenme amaçları belirlenmelidir.

3.4. İşlemenin Amacıyla Sınırlı ve Orantılı Olması
Kişisel veriler, belirlenen amaçları yerine getirmek için yeterli şekilde işlenmeli ve amaçların yerine
getirilmesi için gerekli olmayan kişisel veri işlemelerinden kaçınılmalıdır.
3.5. İlgili Mevzuatta Belirtilen Süre veya İşleme Amacı için Gerekli Olan Süre Boyunca Saklama
Kişisel veriler, ilgili Mevzuatta belirtilen süre veya kişisel veri işleme amacı için gerekli olan süre
boyunca saklanmalıdır. Bu bağlamda, ilk olarak kişisel verilerin saklanması için ilgili Mevzuatta
belirli bir süre belirlenip belirlenmediği tespit edilmeli, bir süre belirlenmişse bu süreye uyulmalıdır.
Belirlenmiş bir süre yoksa, kişisel veriler işleme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre
boyunca saklanmalıdır. Süre dolmuşsa veya işleme sebebi ortadan kalkmışsa, kişisel veriler silinmeli,
yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Kişisel veriler, gelecekteki olası kullanımlar için
saklanmamalıdır.

Politikanın Uygulanması

1. Veri İşleme Koşullarına Dayalı Kişisel Veri İşleme
4.1.1. Mevzuatta Belirtilen Kişisel Veri İşleme Koşullarına Dayanarak Kişisel Veri İşleme
Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kural olarak, kişisel veriler, Mevzuatta belirtilen en az bir koşula dayanarak işlenmelidir. Şirketin iş
birimleri tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu koşullardan en az birine dayanıp
dayanmadığı tespit edilmelidir. Bu gerekliliği karşılamayan kişisel veri işleme faaliyetleri süreçlere
dahil edilmemelidir.

4.1.2. Mevzuatta Belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Koşullarına Dayanarak Özel Nitelikli
Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kural olarak, özel nitelikli kişisel veriler, Mevzuatta belirtilen koşullara dayanarak işlenmelidir. Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş., şirketin iş birimleri tarafından yürütülen özel nitelikli kişisel veri işleme
faaliyetlerinin bu koşullara uygun olduğundan emin olmalı, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
için gerekli teknik ve idari önlemler alınmalı ve aşağıdaki koşulların karşılandığından emin
olunmalıdır: (i) Sağlık ve cinsel yaşam dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, yasalarda açıkça
belirtilmişse veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenebilir. Aksi halde, veri sahibinin açık rızası
alınmalıdır. (ii) Sağlık ve cinsel yaşamla ilgili özel nitelikli kişisel veriler, halk sağlığının korunması,
önleyici tıp, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin
finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla, mesleki sır taşıyan kişiler veya yasal olarak
yetkilendirilmiş otoriteler ve kurumlar tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenebilir.
Aksi halde, veri sahibinin açık rızası alınmalıdır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve yurt içindeki üçüncü
taraflara ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin Mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak
gerçekleştirilmelidir. Bunun yanı sıra, bu durumlarda, kişisel veri işleme faaliyetleri Mevzuatta
belirtilen özel şartların yerine getirilmesi suretiyle yürütülmelidir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Uyulması Gereken Koşullar
Veri sahiplerinin kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarına ve hukuki dayanağa uygun olarak ve
gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü taraflara aktarılmalıdır. Bu bağlamda, Mevzuatta
belirtilen koşullara uygun hareket edilmesini sağlayacak süreçler tasarlanmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Yükümlülükler

4.3.1. VERBİS ile Kayıt Yükümlülüğü
Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş., Mevzuatta belirlenen kriterlere göre kayıt yükümlülüğü
altındaysa VERBİS’e Veri Sorumlusu olarak kaydolmalıdır. Kayıtlı bilgilerde bir revizyon olması
halinde, VERBİS’teki bilgiler revizyon tarihinden itibaren yedi gün içinde güncellenmelidir.
Sözer Kyumculuk San. ve Tic A.Ş. Hukuk ve Uyumluluk Departmanı, Sözer Kuyumculuk San. ve Tic
A.Ş. şirketlerinin VERBİS’te yaptığı güncellemeler hakkında her yıl iki kez, altı aylık dönemlerde
(Haziran-Aralık) rapor almalı ve şirketin uyumla ilgili departmanı veya sorumlusu bilgilendirilmelidir.
[Politikanın kalan bölümlerine, güncellenmiş şirket adı “Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş.” nerede
gerekiyorsa uygulanarak, Mevzuat gereklilikleriyle tutarlılık ve uyum sağlanması esastır.]

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. İhbar Politikası

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş., sektördeki öncü konumunu korumak ve tüm iş süreçlerinde
yüksek etik standartları, şeffaflığı ve sorumluluğu benimsemek amacıyla, Sorumlu Mücevher
Konseyi (RJC) ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermeye kararlıdır. Bu
kapsamda, şirketimiz, etik dışı davranışlar, yolsuzluklar ve politika veya yasal düzenlemelere aykırı
her türlü faaliyetin bildirilmesi için güvenli ve etkin bir ihbarcı politikası geliştirmiştir. Bu politika,
ihbarcıların korunmasını sağlamak ve olası ihlallerin adil bir şekilde soruşturulmasını temin etmek
amacıyla hazırlanmıştır.

1. Politikanın Kapsamı ve Amacı

Bu ihbarcı politikası, Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş. bünyesindeki tüm çalışanları, yöneticileri,
müşterileri, tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları kapsar. Politikanın amacı, ihlallerin güvenli, gizli ve
anonim bir şekilde bildirilmesini sağlamak ve bildirilen ihlallerin etkin bir şekilde değerlendirilip
gerekli düzeltici ve önleyici eylemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu politika, şirketin yasalara, etik
kurallara ve sektörel standartlara olan bağlılığını pekiştirirken, aynı zamanda bir güven ve dürüstlük
kültürünün teşvik edilmesine olanak tanır.

2. İhbar Edilecek Konular

İhbarcılar tarafından bildirilebilecek konular geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu konular genel olarak
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerebilir:

 •  Yolsuzluk, rüşvet ve dolandırıcılık faaliyetleri
 •  Şirket politika ve prosedürlerine aykırı davranışlar
 •  Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumsuzluk
 •  İş sağlığı ve güvenliği ihlalleri
 •  Çevresel koruma standartlarının ihlali
 •  İnsan haklarına ve çalışma standartlarına aykırı uygulamalar
 •  Gizlilik ve veri koruma ihlalleri

4. İhbar Mekanizması ve Süreci

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş., ihbarların kolaylıkla ve güvenle yapılabilmesi için birden fazla kanal sunar. Bu kanallar arasında özel olarak tasarlanmış bir ihbar hattı, elektronik posta adresi,
yazılı mektup veya güvenli bir internet portalı bulunabilir. İhbarlar isteğe bağlı olarak anonim olarak
yapılabilir ve tüm bildirimler en yüksek gizlilik derecesiyle ele alınır.
İhbar edilen her durum, öncelikle ön incelemeye tabi tutulur ve ardından gerekli görülen detaylı
soruşturmalar, konunun ciddiyetine ve doğasına uygun olarak yürütülür. Soruşturma süreci,
şeffaflık, adalet ve hızlı hareket etme ilkelerine dayanır.

İHBAR HATLARIMIZ
Via e-mail: compliance@sozer.com.tr
Via Web: sozer.com.tr/hotline
Phone: +90 212 655 83 72 (Mrs. Sibel Tezcan)

5. Koruma ve Gizlilik

Sözer Kuyumculuk San. ve Tic A.Ş., ihbarcıların kimliklerinin korunmasına ve ihbar sonrası herhangi
bir misilleme veya ayrımcılığa maruz kalmamalarına büyük önem verir. Şirket, ihbarcılara yönelik
her türlü misilleme eyleminin yasak olduğunu açıkça belirtir ve ihlal edilmesi durumunda ciddi
işlem yapılacağını taahhüt eder.

6. Sürekli İyileştirme ve Eğitim

Şirket, ihbarcı politikasının etkinliğini ve uygunluğunu sürekli olarak gözden geçirecek ve gerekli
iyileştirmeleri yapacaktır. Ayrıca, çalışanlara yönelik düzenli eğitim ve farkındalık programları
aracılığıyla etik davranış, yolsuzlukla mücadele ve ihbarcı politikasının önemi konusunda
bilinçlendirme yapılacaktır.